YILMAZ ZENGER SERGİSİ

Studio-X Istanbul’da düzenlenen Yılmaz Zenger sergisi, SALT Araştırma, Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında yürütülen arşiv çalışması paralelinde hazırlanmış, Yılmaz Zenger’in işlerinden bir başka seçki de eşzamanlı olarak SALT Galata’da sergilenmişti. Halen devam etmekte olan çalışmaların tamamlanmasını takiben SALT Araştırma, Yılmaz Zenger Arşivi çevrimiçi erişime açılacak.  

16 Kasım 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Studio-X Istanbul’da düzenlenen Yılmaz Zenger sergisinin sunuş yazısı:

“Mimar, içmimar, mobilya-aksesuar-dekor tasarımcısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, fotoğrafçı, sinemacı, ses ve görüntü uzmanı, ressam, heykeltıraş, eğitmen, yazar. Bilim ve teknoloji takipçisi, kullanıcısı, geliştiricisi. Kompozit malzemeyle ürün geliştiricisi, üretici. Kent hakkı, kentlilik hakkı savunucusu. Bilgisini paylaşma tutkunu, ona ait olsun/olmasın tasarım geliştiricisi. Kimine göre bir “Rönesans insanı”, kimine göre “dahi”. O ise ona yakıştırılanlar arasında en çok “hayalci” sıfatını benimsedi; kendini en çok “problem çözücü” olarak tanımladı. Tüm bu özellikleriyle Yılmaz Zenger, bir benzerine daha rastlaması zor, üretken bir yaşam sürdü. Ardında, etkisi sürecek derin izler bıraktı, bize de bu izleri bulmak, kaydetmek, çözümlemek, paylaşmak, yeniden okumak ve yeniden paylaşmak düşüyor. 

Sergiyi ve paralelindeki arşiv çalışmasını; onun dünyasına girmek için atılmış bir ilk adım olarak ele aldık. Bu çalışma onunla birlikte başladı. Onun işaret ettiği kişilerin katkılarıyla gelişti. Mimarlar, içmimarlar, tasarımcılar, fotoğrafçılar, sanatçılar, sanat danışmanları, malzeme, üretim ve sağlık sektöründen profesyoneller, reklamcılar, yayıncılar, işverenler, akademisyenler, öğrencileri, ailesi ve ustabaşısı –bir başka deyişle yol arkadaşları– onun üretimini ve düşünce dünyasını yansıtan bireyler olarak devreye girdiler; sözleri, yazıları ve arşivleriyle dokümantasyon ve belgeme sürecine katkı verdiler. 

Araştırmacının erişimine açmak hedefiyle Yılmaz Zenger’in kendi arşivi üzerinde de çalışılmaya başlandı. Süreli yayınlar başta olmak üzere literatür taraması yapıldı. Bir noktada, işlerini bizlere, yani hepimize emanet ederek aramızdan ayrılan Yılmaz Zenger’in de arzu ettiği üzere, ürünleri, yapıtları, yazıları ve bu külliyatı içinde barındıran arşivi ile birikimlerinin ilerleyen tarihlerde yeni okumalara destek vermesini dileriz.”

YILMAZ ZENGER SERGİSİ
2007 Milano Tasarım Haftası’nda Yılmaz Zenger, fotoğraf: Tanju Özelgin
SERGİ KÜNYESİ
Küratör Pelin Derviş
Videolar Jiyan Erincik (çekim)
Onur Gürkan (fotoğraflar)
Tanju Eren (post-prodüksiyon)
Metinler Pelin Derviş (editör)
Ege Sevinçli (düzelti)
Yağmur İnceleme, Zehra Kargılı, Büşranur Kayadibi, Samet Yılmaz (deşifre)
Süreli yayın araştırması İlayda Güler
Çeviri Ahmet Yükleyen
Sergileme tasarımı Pelin Derviş, Güler Umur, Beysun Mert
Grafik tasarım Özgür Şahin
Sergi hazırlıkları ve kurulum Fikret Kaymakçı, Zenger Mobilya, Özkan Şener, Şener Dekorasyon
Metin, ses/video kayıtları, arşiv ve koleksiyonlarıyla katkıda bulunanlar Korhan Abay, Asu Aksoy, Gülay Alpay, Ahmet Turhan Altıner, Orhan Bursalı, Gültekin Çizgen, Nesteren Davutoğlu, Alpay Er, Fethi Denizmen, Özlem Denizmen, Sumru Dinçel, Yılmaz Ergüvenç, Gary Gleason, Korhan Gümüş, Doğan Hasol, Sinan Kafadar, Murat-Figen Orçun Kafescioğlu, Ruhi Kafescioğlu, Özlem Kale, Fikret Kaymakçı, Beysun Mert, Tchera Niyego, Tacettin Onur, Arif Özden, Tanju Özelgin, Beyza Paksın, Deniz Pireci, Gökşin Sanal, Aziz Sarıyer, Adnan Şanlısoy, Ömer Faruk Şerifoğlu, Aydın Teker, Okay Temiz, Erhan Toska, Gökçe Umur, Güler Umur, Onur Umur, Ersan Üzümcüoğlu, Yonca Zenger
Katkı verenler Kalebodur, Onur Umur, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Häfele, Tasarım Yayın Grubu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yapı Dergisi, pRchitect İletişim, YEM Kitabevi
Üstteki fotoğraf: Onur Gürkan
Başa Dön