YILMAZ ZENGER ÜZERİNE
İNDİR
Arredamento Mimarlık 329, Mart 2019 Pelin Derviş, “Yılmaz Zenger Üzerine Notlar”, s. 94-111 içinde:
“1. Yılmaz Zenger Üzerine”, s. 95-100.
“2. Yılmaz Zenger Sergisi Üzerine”, s. 101-104.
“3. Güler Umur ile Söyleşi: Yılmaz Zenger ile Ortaklıkları ve Ötesi Üzerine”, s. 105-111.
Başa Dön