SANAT–TOPLUM–YAŞAM
SATIN AL

Sanatın dili ve özelliği nedeniyle sanat kitapları; toplum yaşamının dışında gibi görülüp algılanmakta, toplumlar da sanata mesafeli durmaktadır. Sanat–Toplum–Yaşam kitabı, söz konusu mesafeyi daraltma niyetiyle ve uygarlığın ilk yaşam bulduğu Mezopotamya coğrafyasının, bu coğrafyada yaşayan günümüz fertlerine bu bağlamda bir görev yüklediğinin ve uygar insan/toplum olmanın felsefe, bilim ve sanat sarmalıyla mümkün olabileceğinin bilinciyle hazırlanmıştır. Kitapta; sanatın ne olduğu ve ilkeleri ele alınırken toplumsal yaşamın yüceltilmesine olan katkı ve yararlarına vurgu yapılmaktadır. Tarihsel olarak Mağara Sanatı’ndan başlayarak günümüze gelene kadarki evreler değerlendirilmiş; asırlar boyu çabalarla gelişmiş toplumların felsefi, bilimsel ve sanatsal deneyimleri tarihsel evreler özetlenmiş ve geniş bir okur kitlesine hitap etmesi hedefiyle rahat okunan bir üslup yeğlenmiştir. Kuşkusuz, sanat, bilim ve felsefe üzerine daha kapsamlı okumalar yapmak mümkündür. Burada amaçlanan; söz konusu sarmalın toplum yaşamı üzerindeki etkisine dikkat çekmek, gerek bireyler/toplum, gerekse yönetim olarak düşünce ve eylemlerimizi bu yönde şekillendirmenin, taleplerimizi ve katkımızı bu bağlamda oluşturmanın önemine vurgu yapmaktır. Sanat–Toplum–Yaşam kitabı, KTMMOB’nin katkılarıyla yayımlanmıştır.

Yazar hakkında:

Ergün Derviş 1939 yılında Aşağı Arodez, Baf, Kıbrıs’ta doğdu. Mimarlık öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Şubat 1964’te tamamladı. 1966 yılı, Ocak ayının sonuna kadar, yirmi iki ay boyunca Erenköy mücahidi olarak mücadele verdi; bu süreçte Yeşilırmak’ta Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare edilerek kurulan ortaokulda hem okul müdürü hem de matematik hocası olarak görev yaptı. Ardından Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde beş yılı aşkın bir süre çalıştı. 1971’de Kıbrıs’a temelli döndü. Çeşitli dönemlerde Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliği ve oda başkanlığı yaptı. Arkitekt dergisine, Kıbrıs temsilcisi olarak katkı verdi. 1984 yılında serbest mimar olarak çalışmak üzere emekli olana dek Evkaf Dairesi’nde İnşaat Şube Müdürü olarak görev yaptı. Profesyonel mimarlık yaşamı farklı yoğunluklarda devam etmektedir. 2020 yılında, Ulusal Sorumluluğumuz Kıbrıs adını taşıyan kitabı yayımlanmıştır.

Sanat–Toplum–Yaşam kitabını eşi Gülseren Derviş’in anısına ithaf etmektedir.

Yazar Ergün Derviş
Metin ve Görsel Editörü Pelin Derviş
Grafik Tasarım Gökçe Genç & Erman Yılmaz (Informal Project)
Yayıncı Müşterek Yapım (Kasım 2022)
Baskı Ofset Yapımevi
ISBN 978-625-44346-1-7
Dil Türkçe
16,5 x 24 cm
176 sayfa
Renkli
Başa Dön